Farnosť Veľké Chyndice tvoria tri obce. Veľké Chyndice, Malé Chyndice a Babindol.